YTONG | SILKA tvárnice

0 položiek

Vápenno-pieskové tvárnice Silka splňujú najvyššie požiadavky na únosnosť a protihlukovú ochranu stavieb. Preto sú vhodné najmä pre viacpodlažné občianske, rezidenčné alebo administratívne stavby s vysokými požiadavkami na akustickú klímu.

  • Okamžitá únosnosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Nízka hmotnosť
  • Vysoká presnosť
  • Obmedzenie mokrých procesov
  • Vysoká požiarna odolnosť
  • OVýborné akustické vlastnosti

Vzhľadom na takmer identické zloženie sa Silka bezproblémovo kombinuje s pórobetónovými výrobkami na báze piesku (Ytong). Silka môže byť použitá ako výplňové murivo v skeletoch. Po zohľadnení rozdielností materiálov v návrhu stavby, môžeme Silku úspešne kombinovať i s keramickým murivom.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info