YTONG | Schody

0 položiek

Konštrukcie otvorených alebo uzavretých schodíšť s priamymi alebo točitými ramenami. Stupne sa osadzujú na oboch stranách na murivo (podmurovku) do maltového lôžka, štandardné uloženie je 150 mm na každej strane. Stupne je možné podmurovať alebo vmurovať do nosnej steny. Výška a šírka schodiskových stupňov sa rieši na stavbe zodpovedajúcou hrúbkou maltového lôžka, podmurovkou a presahom stupňov cez seba. Uloženie stupňa je potrebné vždy na dvoch stranách.

  • Okamžitá pochôdznosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Vysoká variabilita - riešenie na mieru
  • Výrazná úspora nákladov
  • Obmedzenie mokrých procesov

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info