YTONG | Stropný systém

0 položiek

Ytong Klasik je montovaný strop zhotovený z Ytong stropných vložiek z pórobetónu P4-500, ŽB nosníkov Ytong a monolitickej zálievky s nadbetonávkou z betónu C20/25.

Ytong strop Klasik

  • Vynikajúca únosnosť montovaného stropu
  • Jednoduchá a rýchla montáž bez nárokov na mechanizáciu na stavbe
  • Vysoká variabilita tvaru stropu, možnosť umiestnenia otvorov, vytvorenie konzoly
  • Vynikajúca ochrana pred hlukom vďaka kombinácii betónu s pórovitou štruktúrou stropných vložiek
  • Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
  • Ekologicky nezávadné

 

Systém Ytong Ekonom – montovaný konštrukčný systém pre stropy, skladajúci sa zo ŽB nosníkov Ytong a vložiek Ytong+. Každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, je znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1× Ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.


Ytong strop EkonomMontáž tradičným postupom:
1. uloženie nosníkov,
2. podoprenie konštrukcie (prípadné nadvýšenie v tabuľke),
3. položenie vložiek,
4. zálievka betónom.

Položené konštrukcie Ytong Ekonom sa nenadbetónovávajú, iba sa vybetónujú rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Minimálna trieda betónu pre zálievku je C20/25. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info