MUROVACÍ MATERIÁL

Porovnanie cien muriva z rôznych materiálov.

Porovnanie cien muriva z rôznych materiálov.

Pre našich zákazníkov sme priprvaili tabuľku, ktorá porovnáva cenu obvodového muriva pre priemerný dom (plocha muriva je 150 m2) z rôznych materiálov v cenách s DPH v našich stavebninách platných ku dňu 26.2.2016. Do tabuľky sme zaradili murivo, ktoré spĺňa novú tepelnotechnickú normu (STN 730540-2:2013) bez potreby zateplenia (okrem tvárnic Porfix, ktoré je potrebné zatepliť). Pre domy na ktorých výstavbu bude vydané stavebné povolenie po 1.1.2016 bude požadované R = 4,4 m2. K/W, po 1.1.2020 bude požadované R = 6,5 m2. K/W. Čím vyššie je R, tým je dom úspornejší. Hodnota tepelného odporu R je uvažovaná pre murivo v suchom stave bez omietok.

 

Murovací materiál R ks/m2 Cena za ks po zľave Cena s DPH za 150 m2 muriva
Pieskový Porfix 375 biely  4,16  8  3,36  4032,00
Heluz STI 44

 4,58

 16  1,74 4176,00
Ytong Lambda 375  4,41  6,7  4,55  4 572,05
Heluz Family 38  4,71  16  2,02  4848,00
Ytong Lambda 450  5,29  6,7  5,43  5 460,87
Heluz Family 44  5,28  16  2,25  5 400,00
Heluz Family 50  6,70  16  2,42  5 808,00

Pre správnosť porovnávacej tabuľky treba podotknúť, že súčasťou ceny za brúsené tehly HELUZ je aj murovacia a lepiaca malta v hodnote viac ako 500 €, teda murovanie z tehál Heluz sa javí ako najefektívnejšia voľba pre splnenie normy platnej od 1.1.2016. Keď však chceme byť efektívny sami voči sebe tak najvýhodnejšou voľbou je murovanie z tehál Heluz Family 50, ktorá spĺňa požiadavky normy platnej od roku 2020 a to aj bez zateplenia. 
Naša spoločnosť prevádzkuje internetové stavebniny už siedmu sezónu a vieme, že veľa stavebníkov stavia dom nie pre seba ale na ďalší predaj. Títo investori kladú pri výbere materiálu na prvé miesto cenu a na kvalite konštrukcie a prevádzkových nákladoch im záleží iba málokedy. Na ich stavbách sa zvyčajne stretávame s murivom z pezinskej tehly hrúbky 29 cm a izoláciou 8 cm, čo presne spĺňa požiadavku normy platnej od 1.1.2016 (R=4,4). Je to síce najlacnejšie riešenie ale len pre tých, ktorí si dom nestavajú pre seba. Pre tých, čo tam budú bývať určite nie.

Takže čo sa naozaj oplatí?

Podľa môjho názoru je to jednoznačne tehla Heluz Family hrúbky 50 cm, pretože úspora Vám pokryje kompletné náklady na murivo, navyše bývate v zdravom dome, ktorý nie je obalený v polystyréne čím umožňuje tzv. dýchanie muriva.

Porovnanie cien tehlového muriva so zateplením.

Pre lepšie rozhodovanie sa pri výbere tehlového muriva sme pre Vás pripravili prehľady cien obvodového muriva vrátania materiálu na zateplenie muriva. Ako izolácia bola uvažovaná minerálna izolácia Nobasil FKD S Thermal v takej hrúbke, aby tepelný odbor muriva s izoláciou spĺňal požiadavky novej normy platnej od 1.1.2016, t.j aby tepelný odpor bol väčší ako 4,4. V druhej alternatíve sme hrúbku izolácie uvažovali tak, aby tepelný odbor muriva s izoláciou spĺňal požiadavky normy platnej od 1.1.2020, t.j aby tepelný odpor R bol väčší ako 6,5.

Tabuľka č.1  Murivo vyhovujúce súčasnej norme R je väčšie ako 4,4

porovnanie cien muriva

Tabuľka č.2  Murivo vyhovujúce norme od roku 2020  R je väčšie ako 6,5

porovnanie cien muriva

A čo nám teda z tabuliek vyplýva?

Ako cenovo najvýhodnejší typ muriva sa javí murivo z tehál HELUZ Plus Uni hrúbky 38 cm so 4 cm resp. 8cm izolácie. Rozdiel ceny medzi murivom s tepelným odporom R=4,4 (vyhovuje novej norme)
a murivom s tepelným odporom R=6,5 (vyhovuje norme platnej od roku 2020) je 1195 €. Tento rozdiel ceny sa Vám však vráti v nižších prevádzkových nákladoch na vykurovanie za pár rokov.
Ak niekto však nechce zateplovať, tehly HELUZ STI 49, HELUZ Family 50, HELUZ Family 38 2in1, HELUZ Family 44 2in1, HELUZ Family 50 2in1 vyhovujú novej norme aj bez zateplenia.
Z uvedených tabuliek taktiež vyplýva zaujímavý poznatok, že murivo z tehál hrúbky 30 cm nie je najlacnejšou alternatívou tak ako si väčšina stavebníkov myslí.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info