ÚPRAVA VODY

 • Ionimax - zmäkčovač vody

  Doprava zadarmo

  Iónový polarizačný prístroj na úpravu vody, ktorý zabraňuje tvorbe vodného kameňa, pomáha pri...

  Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

  • 300 € s DPH
   ks

Iónový polarizačný prístroj – ionimax – je zariadenie na úpravu vody, ktoré zabraňuje tvorbe vodného kameňa, pomáha pri jeho odstraňovaní a má množstvo ďalších výhod.

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos", alebo „uloženie" voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. Keď dôjde k zrážaniu, vznikne len mäkké, ľahko odstrániteľné bahno – kal.

Ionimax je unikátny systém úpravy vody, jednoducho "rúrka", ktorá rozbije vodný kameň, dodá vode vitalitu, zdravie, čistotu, šetrí vašu peňaženku, spotrebiče, prírodu. Pracuje bez obsluhy a údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Jeho životnosť, v bežných podmienkach, je minimálne 10 rokov. Voda si zachováva všetky výživné látky, vrátane minerálov. Prístroj nezavadzia, ani nenarušuje dizajn vášho domova.

Ionimax pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor. V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú z navzájom rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali.

Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V. Toto napätie je závislé od elektrickej vodivosti vody. Tento jav je možné využívať pri vodách o vodivosti 50 – 2 000 uS/cm2, čiže pri bežných vodách, u ktorých je obsah solí od 50 do 2 000 mg/l.

Prechodom vody pomedzi tieto elektródy dochádza k javu, keď soli vápnika (Ca2*), horčíka (Mg*), železa (Fe2*, 3*), ktoré sa vo vode nachádzajú ako uhličitany, sírany a chloridy, sa rozkladajú (disociujú) na hydroxidy. Dôsledkom je, že takéto častice strácajú svoju schopnosť vytvárať kryštalické nánosy v potrubiach, boileroch, výmenníkoch tepla atď.

Návod na montáž

Návod na montáž

Poloha:

Ionimax môže byť nainštalovaný v akejkoľvek polohe. Nezáleží na tom, ktorým koncom napred.

Umiestnenie:

Najvhodnejšie je umiestniť ionimax na hlavný prívod do objektu, aby bol chránený celý objekt.

Montáž:

V mieste montáže sa potrubie preruší a vyreže sa potrebná časť zodpovedajúca veľkosti ionimax-u. Na oba konce potrubia sa namontujú príslušné závitové hlavice potrebného rozmeru. Závit sa opatrí tesniacim materiálom a ionimax sa naskrutkuje na pripravené závitové hlavice. Po prevedení montáže sa skontroluje tesnosť spojov.

Kombinácia s vodným filtrom:

V prípade, že uvažujete aj o filtrácii vo vašom vodovodnom systéme, ionimax by malo byť posledným zariadením v tomto systéme, aby sa predišlo prípadnému zbytočnému negovaniu jeho funkcie.

Podmienky správneho použitia výrobku:

Pri ionimax-e nesmie byť žiadne el. napätie min. vo vzdialenosti 50 cm. V systéme nesmie byť zabudovaný iontomenič, elektromagnetický systém, resp. systém s prívodom cudzieho napätia. V takomto prípade ionimax nebude účinný v očakávanej miere.

Rovnako nedoporučujeme ionimax inštalovať pre zariadenia so slanou vodou, alebo s využívaním soľného roztoku, ktoré by iónovú polarizáciu negovali. V takomto prípade ionimax nebude účinný v očakávanej miere.

Prístroje ionimax montujte pre vody s bežnou vodivosťou od 50 do 2000 uS/cm2. Pre vody s vyššou vodivosťou ionimax nebude účinný v očakávanej miere, rýchlejšie sa zanesie a skráti sa jeho životnosť. .

Používajte pre teploty vody 0-100C°. Nie je určený na úpravu pary v uzavretom potrubí, hrozí poškodenie zariadenia.

Maximálna rýchlosť prúdenia vody cez prístroj je 4 m/s (pri výbere typu prístroja prihliadame na tento údaj a maximálny prietok a nie len na údaj o svetlosti potrubia). V prípade vyššej rýchlosti prúdenia vody negarantujeme účinnosť v očakávanej miere.

Zariadenia ionimax sú dimenzované na tlak do 1 MPa. Pri väčšom tlaku môže dôjsť k poškodeniu zariadenia ionimax.

Zariadenie ionimax nijako nerozoberajte a neotvárajte. Toto zariadenie otvorením stráca svoju funkčnosť a garanciu. Kontaktujte výrobcu. Zároveň hrozí uvoľnenie drobných dielov. Nenechávajte manipulovať deťom.

Certifikáty

Posudok Ministerstva zdravotníctva – hlavného hygienika Slovenskej republiky osvedčujúci zariadenia ionimax na úpravu pitnej vody.
Certifikát vydaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p. potvrdzujúci bezpečnosť zariadení ionimax.
Vyhlásenie o zhode ionizačných polarizačných prístrojov typu ionimax, Slovenská technická norma STN 133060-2:1978

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

UV: PP 50078-2016

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info