STYRCON

STYRCON tepelnoizolačná doska 30mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 30mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 9,43 € s DPH
 • 10,48 € s DPH Zľava: 10%
 • 9,43 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 40mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 40mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 10,18 € s DPH
 • 11,32 € s DPH Zľava: 10%
 • 10,18 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 50mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 50mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 10,94 € s DPH
 • 12,16 € s DPH Zľava: 10%
 • 10,94 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 60mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 60mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 11,93 € s DPH
 • 13,26 € s DPH Zľava: 10%
 • 11,93 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 70mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 70mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 12,96 € s DPH
 • 14,40 € s DPH Zľava: 10%
 • 12,96 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 80mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 80mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 14,04 € s DPH
 • 15,60 € s DPH Zľava: 10%
 • 14,04 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 90mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 90mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 15,15 € s DPH
 • 16,84 € s DPH Zľava: 10%
 • 15,15 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 100mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 100mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 16,31 € s DPH
 • 18,12 € s DPH Zľava: 10%
 • 16,31 € s DPH / m2
 m2
STYRCON tepelnoizolačná doska 120mm

STYRCON tepelnoizolačná doska 120mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 17,58 € s DPH
 • 19,54 € s DPH Zľava: 10%
 • 17,58 € s DPH / m2
 m2

STYRCON®200 sú dosky lisované zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu. Technologický postup výroby je chránený vlastným patentom. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Zmes je homogénna a vďaka cementovému skeletu získava kvalitatívne nové vlastnosti:

 • Výbornú difúznu schopnosť, ktorá je je daná veľkou kapacitou intergranulárnych priestorov, do ktorých môžu vodné pary voľne difundovať. Materiál spĺňa ako funkciu mikroventilačnú, tak aj expanznú. Preto sa dá použiť aj pri sanovaní negatívnych prejavov vlhkého muriva.
 • Cementová škrupina oddeľuje od seba granule polystyrénu, čím zabraňuje šíreniu plameňa a spôsobuje nehorľavosť materiálu.

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,06 W/m.K
Objemová hmotnosť: 200 kg.m-3 (± 5 %)
Reakcia na oheň: A2 – s1,d0
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: min. 200 kPa

 

 
 

LepStyr - cementové lepidlo

Suchá cementová zmes na lepenie tepelnoizolačných dosiek STYRCON o podklad a na armovanie výstužnej vrstvy s sklenenou mriežkou na dosky STYRCON. Vyznačuje sa výbornou paropriepustnosťou, ktorá zachováva difúznosť dosiek STYRCON. 

Tanierové príchytky

Na ukotvenie dosiek STYRCON o podklad, dĺžka príchytky závisí od hrúbky izolácie. Priemer 10 mm, vŕtanie s príklepom pre pevný materiál (betón, plná tehla) a bez príklepu pórobetón a dutinové tvárnice. Min. kotevná hĺbka v murive je 45 mm a vŕtaný otvor min. o 2cm dlhší ako príchytka. Do otvoru sa tanierová príchytka zatlčie tak, aby tanier bol zapustený v Styrcone a rozopre sa klincom.

Penestyr - penetrácia

Penetračný náter sa aplikuje na dosky STYRCON, po ich zabrúsení. Odstraňuje prach vzniknutý brúsením a výrazne zlepšuje priľnavosť. Penestyr vytvára adhézny mostík. Riedi sa vodou 1:4 a nanáša sa štetcom, valčekom v jednej vrstve.

Sklenená mriežka

Perlinková sklenená mriežka je vyrobená z EC skla s protialkalicky upraveným povrchom. Mriežka je pevne a rovnomerne fixovaná po celej šírke. Prenáša mechanické napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení systému. Zabraňuje popraskaniu povrchu pri objemových zmenách. Sklenená mriežka sa aplikuje do cementového lepidla, vopred naneseného na zabrúsený a napenetrovaný podklad zo styrconových dosiek.

LepStyr cementové lepidlo 25kg

LepStyr cementové lepidlo 25kg

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 5,94 € s DPH
 • 6,60 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Tanierová príchytka 80mm

Tanierová príchytka 80mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 0,12 € s DPH
 • 0,13 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Tanierová príchytka 110mm

Tanierová príchytka 110mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 0,13 € s DPH
 • 0,14 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Tanierová príchytka 140mm

Tanierová príchytka 140mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 0,15 € s DPH
 • 0,17 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Tanierová príchytka 160mm

Tanierová príchytka 160mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 0,17 € s DPH
 • 0,19 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Tanierová príchytka 180mm

Tanierová príchytka 180mm

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 0,19 € s DPH
 • 0,22 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Penestyr penetračný náter 5kg

Penestyr penetračný náter 5kg

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 18,15 € s DPH
 • 20,17 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Sklenená mriežka

Sklenená mriežka

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 38,88 € s DPH
 • 43,20 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Soklová lišta 2m

Soklová lišta 2m

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • od 2,91 € s DPH
 • od 3,23 € s DPH Zľava: 10%
Vyberte variant
Spojovník PVC

Spojovník PVC

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 0,09 € s DPH
 • 0,10 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Zatĺkacia skrutka

Zatĺkacia skrutka

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 0,11 € s DPH
 • 0,12 € s DPH Zľava: 10%
Vyberte variant
Podložka

Podložka

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • od 0,09 € s DPH
 • od 0,10 € s DPH Zľava: 10%
Vyberte variant
Rohová lišta so sklomriežkou 2,5m

Rohová lišta so sklomriežkou 2,5m

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • od 1,26 € s DPH
 • od 1,40 € s DPH Zľava: 10%
Vyberte variant
Okenná lišta 2,5m

Okenná lišta 2,5m

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 1,35 € s DPH
 • 1,50 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Okapová lišta so sklomriežkou 2m

Okapová lišta so sklomriežkou 2m

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 2,72 € s DPH
 • 3,02 € s DPH Zľava: 10%
 ks
Oblúková lišta 3m

Oblúková lišta 3m

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

 • 2,45 € s DPH
 • 2,72 € s DPH Zľava: 10%
 ks

STYREXON zatepľovací systém

Zatepľovací systém STYREXON sa používa na zlepšenie tepelnoizolačných schopností obvodového muriva novostavieb, ako aj dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov, s dôrazom na zachovanie, resp. zlepšenie paropriepustnosti fasád a dodržaní podmienky nehorľavosti.

Zatepľovací systém STYREXON predstavuje jeden produkt a tak sa aj predáva. Nie je možná zámena materiálov (napr. tanierových hmoždiniek, cementového lepidla a pod.), ktoré by mohli spôsobiť znehodnotenie deklarovaných vlastností. Celý zatepľovací systém má svoj preferenčný pôvod v Slovenskej republike a komplexom svojich parametrov je výnimočný na slovenskom stavebnom trhu.

Použitie zatepľovacieho systému STYREXON

 • Rýchle zateplenie novostavieb so zvyškovou vlhkosťou,
 • Zateplenie starších domov a ich rekonštrukcií,
 • Zateplenie vlhkého muriva s efektom vysúšania
 • Zateplenie výškových stavieb nad 22.5 m bez požiarnych obmedzení
 • Zateplenie únikových východov, protipožiarnych múrov a iných požiarne rizikových stavieb

 

styrexon cena 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info